Bestuur

van de De Algemene Haagse Harttrim vereniging

Voorzitter – Hans Riebroek

Secretaris – Herman Schweron

Penningmeester – Manja Sjardin

Communicatie – Ad ten Ham

lid – John Elberse

Lid – Hen Wakka