Nieuws

12 januari 2021

Door de verlenging van de lockdown zijn onze activiteiten tot 3 februari 2021 stil komen te liggen.

15 December 2020

Door de lockdown zijn alle verenigingsactiviteiten tot 19 januari 2021 stil komen te liggen.

Nieuwsbrief December 2020

We kijken terug op een raar jaar waarin we van de ene maatregel naar de andere zijn gehobbeld door het Covid virus dat de hele wereld in zijn greep had.

Tevreden zijn we over het kunnen heropenen van de fitness vanaf 1 juli jl. en dat draait nog steeds lekker op een paar wijzigingen na waarover verderop meer.

Ontevreden zijn we over het niet kunnen bieden waar onze sporters zo op zitten te wachten en dat is lekker bewegen in de sportzaal. We gaan er van uit dat de aangekondigde vaccins ons weer bewegingsruimte gaan geven.

Wij hopen dat het de goede kant op gaat met het aantal besmettingen en dat we als vereniging ook volgend jaar weer lekker kunnen draaien met gezonde activiteiten.

Veranderingen per 1 januari 2021

We hebben te maken met een voortdurende terugloop van leden. Door het plots stoppen van hun lidmaatschap en het zich niet houden aan de opzegtermijn, die wij als vereniging hanteren, moeten we vervelende maatregelen treffen.

De verenigingskas staat onder grote spanning door de terugloop aan inkomsten. Om door te kunnen blijven gaan hebben wij in goed overleg met de sportleiders besloten in de fitness enige aanpassingen te doen.

De dinsdagmorgen groep van 11.45 – 13.00 uur is gesloten en de leden hebben een ander plekje op de dinsdag gevonden.

De donderdagavond groep van 19.00 -20.15 uur is gesloten en de leden zijn naar de maandagavond en woensdagavond verhuisd.

De vrijdagavond groepen zijn samengevoegd en sporten nu op een gezamenlijk uur van 18.45 tot 20.00 uur.

Het groepje sporters dat in de HDM sportzaal kon sporten is helaas weer ontbonden. De aangescherpte Covid maatregelen zorgden ervoor dat we ook daar niets meer konden aanbieden.

Sluiting rond de Kerst en nieuwjaar

Dit jaar sluiten we de fitness van 23 december tot 2 januari 2021: Zaterdag 2 januari is dan de eerste sportdag in 2021.

Tot slot

Nog een paar praktische zaken.

Vanaf heden zijn wij weer bereikbaar op ons emailadres info@haagseharttrimvereniging.nl.

Wie nog in het bezit is van parkeerkaarten, waar de geldigheidsdatum inmiddels van is verlopen, kan deze nog inleveren bij de sportleiders. Doe de verlopen parkeerkaarten in een enveloppe en zet uw naam en groep erop. U kunt de kaarten tot 23 december bij ons inleveren.. Na die datum kunnen wij ze niet meer omwisselen voor nieuwe parkeerkaarten.